ürünlerimiz

Bireysel Emeklilikte Vefat ve Maluliyet Ödeme İşlemleri


 

Tazminat İşlemleri

Bireysel Emeklilik Branşına Ait Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler

Bütün işlemler Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır. 

Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Vefat Durumunda İstenen Belgeler ;
 

 1. Bireysel Emeklilik Sözleşmesinin aslı
 2. Ölüm tarihi işlenmiş , Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’ nin aslı. (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı veya Noter’den onaylı bir sureti)
 3. Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı
 4. Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı
 5. Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe
 6. Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği ; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin  olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)
 7. Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı
   

Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde Sürekli İş Göremezlik Durumunda İstenen Belgeler ;
 

 1. Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip , sürekli iş göremezlik hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri’nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu
 2. Hastalık sonucu oluşmuş sürekli iş göremezlik durumlarında , tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Ekspertiz Raporu, Tetkik sonuçları : Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi, Sağlık Karnesi’nin aslının veya tüm sayfalarının (sayfalar boş olsa bile) okunaklı fotokopisi
 3. Katılımcının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe.